REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4767 
(13) C1

(21) a 2019 0055
(22) 08.07.2019

(41)  31.01.2021
(45)  30.09.2021
(47)  30.04.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  08.07.2024
(51) 
Int. Cl: C10L 3/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C02F 11/10 (2006.01)
C02F 11/148 (2019.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 103/32 (2006.01)
C02F 103/20 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a biogazului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    08.07.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.11.300 €2019.07.08 - 2020.07.08
22021.11.300 €2020.07.08 - 2021.07.08
32021.11.300 €2021.07.08 - 2022.07.08
42021.11.300 €2022.07.08 - 2023.07.08
52021.11.300 €2023.07.08 - 2024.07.08
Valabil pînă la 2024.07.08
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei6686, 2021.05.19
Date iniţialeCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD
Date finaleCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD