REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4709 
(13) C1

(21) a 2019 0066
(22) 25.07.2019

(41) 
(45)  31.08.2020
(47)  31.03.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  25.07.2024
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
C12Q 1/30 (2006.01)
C12Q 1/26 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  EFREMOVA Nadejda, MD; BEŞLIU Alina, MD; USATÎI Agafia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.07.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.07.140 €2019.07.25 - 2020.07.25
22020.07.140 €2020.07.25 - 2021.07.25
32020.07.140 €2021.07.25 - 2022.07.25
42020.07.140 €2022.07.25 - 2023.07.25
52020.07.140 €2023.07.25 - 2024.07.25
Valabil pînă la 2024.07.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13223, 2023.10.17
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova