REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4745 
(13) C1

(21) a 2019 0071
(22) 17.09.2019

(41) 
(45)  28.02.2021
(47)  30.09.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  17.09.2024
(51) 
Int. Cl: C07C 251/32 (2006.01)
C07C 211/51 (2006.01)
A01N 35/10 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  URECHE Dumitru, MD; BULHAC Ion, MD; VEVERIŢĂ Anastasia, MD; BOUROŞ Pavlina, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Compusul 2,5,11,14-tetraazatriciclo- [ 13,3,1,16,10 ]-icosa-1(19) ,6,8,10(20),15,17-hexaen-3,4,12,13-tetraontetraoximă bis(N,N-dimetilformamidă) cu activitate antibacteriană şi antifungică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    17.09.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.03.170 €2019.09.17 - 2020.09.17
22021.03.170 €2020.09.17 - 2021.09.17
32021.03.170 €2021.09.17 - 2022.09.17
42021.03.170 €2022.09.17 - 2023.09.17
52021.03.170 €2023.09.17 - 2024.09.17
Valabil pînă la 2024.09.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8231, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei 3, MD 2028, Chişinău, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova