REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4730 
(13) C1

(21) a 2019 0087
(22) 04.12.2019

(41) 
(45)  30.11.2020
(47)  30.06.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  04.12.2024
(51) 
Int. Cl: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Olga, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de levuri  Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    30.12.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.10.070 €2019.12.04 - 2020.12.04
22020.10.070 €2020.12.04 - 2021.12.04
32020.10.070 €2021.12.04 - 2022.12.04
42020.10.070 €2022.12.04 - 2023.12.04
52020.10.070 €2023.12.04 - 2024.12.04
Valabil pînă la 2024.12.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: