REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4762 
(13) C1

(21) a 2019 0090
(22) 16.12.2019

(41)  30.06.2021
(45)  31.07.2021
(47)  28.02.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  16.12.2024
(51) 
Int. Cl: C07C 251/48 (2006.01)
C07C 211/47 (2006.01)
A01N 35/10 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  URECHE Dumitru, MD; BULHAC Ion, MD; BOUROŞ Pavlina, MD; ROŞCA Daniel, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
Reprezentant:   JOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Bis-(N,N′-bis(4-tolil)diaminoglioxim) - 4-metilanilin - trihidrat pentru utilizare în calitate de remediu antibacterian în agricultură
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.12.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.09.160 €2019.12.16 - 2020.12.16
22021.09.160 €2020.12.16 - 2021.12.16
32021.09.160 €2021.12.16 - 2022.12.16
42021.09.160 €2022.12.16 - 2023.12.16
52021.09.160 €2023.12.16 - 2024.12.16
Valabil pînă la 2024.12.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8195, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova