REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4811 
(13) C1

(21) a 2019 0095
(22) 18.12.2019

(41)  30.06.2021
(45)  30.06.2022
(47)  31.01.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  18.12.2024
(51) 
Int. Cl: B21H 5/00 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B24B 39/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MAZURU Sergiu, MD; TRIFAN Nicolae, MD; MAZURU Alexandru, MD; CIOTU Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru durificarea dinţilor roţilor dinţate conice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.12.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.10.120 €2019.12.18 - 2020.12.18
22022.10.120 €2020.12.18 - 2021.12.18
32022.10.120 €2021.12.18 - 2022.12.18
42022.10.120 €2022.12.18 - 2023.12.18
52022.10.120 €2023.12.18 - 2024.12.18
Valabil pînă la 2024.12.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: