REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4781 
(13) C1

(21) a 2019 0101
(22) 31.12.2019

(41)  30.06.2021
(45)  31.12.2021
(47)  31.07.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  31.12.2024
(51) 
Int. Cl: F16H 1/28 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
Titular(i):   BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Reprezentant:   SOSNOVSCHI Victor, Str. Ghinta Latină 15, bloc.2, ap.88, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(54) Titlul:   Transmisii planetare precesionale  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.06.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.03.1015 €2019.12.31 - 2020.12.31
22022.03.1015 €2020.12.31 - 2021.12.31
32022.03.1015 €2021.12.31 - 2022.12.31
42022.03.1015 €2022.12.31 - 2023.12.31
52023.12.1915 €2023.12.31 - 2024.12.31
Valabil pînă la 2024.12.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: