REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4809 
(13) C1

(21) a 2020 0007
(22) 03.02.2020

(41)  31.08.2021
(45)  31.05.2022
(47)  28.02.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  03.02.2024
(51) 
Int. Cl: F24S 10/70 (2018.01)
H01L 31/048 (2006.01)
H01L 31/052 (2006.01)
H02S 10/30 (2014.01)
H02S 40/42 (2014.01)
H02S 40/44 (2014.01)
Titular(i):   COVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
Inventator(i):  COVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; NEGURA Ion, MD; NEGURA Călin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   COVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(54) Titlul:   Panou fotovoltaic termic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.02.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12023.01.1222,5 €2020.02.03 - 2021.02.03
22023.01.1222,5 €2021.02.03 - 2022.02.03
32023.01.1215 €2022.02.03 - 2023.02.03
42023.02.0315 €2023.02.03 - 2024.02.03
Valabil pînă la 2024.02.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: