REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4787 
(13) C1

(21) a 2020 0021
(22) 06.03.2020

(41)  30.09.2021
(45)  31.01.2022
(47)  31.08.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  06.03.2025
(51) 
Int. Cl: H02S 10/00 (2014.01)
H02S 20/00 (2014.01)
H02S 20/30 (2014.01)
H02S 20/32 (2014.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; GUŢU Marin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţii de orientare a panourilor fotovoltaice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.03.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.12.060 €2020.03.06 - 2021.03.06
22021.12.060 €2021.03.06 - 2022.03.06
32021.12.060 €2022.03.06 - 2023.03.06
42021.12.060 €2023.03.06 - 2024.03.06
52021.12.060 €2024.03.06 - 2025.03.06
Valabil pînă la 2025.03.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: