REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4786 
(13) C1

(21) a 2020 0026
(22) 06.04.2020

(41)  31.10.2021
(45)  31.01.2022
(47)  31.08.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  06.04.2025
(51) 
Int. Cl: C07D 209/96 (2006.01)
C07C 61/08 (2006.01)
A61K 31/015 (2006.01)
A61K 31/403 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
Inventator(i):  KULCIŢKI Veaceslav, MD; GÎRBU Vladilena, MD; PRUTEANU Elena, MD; RENAUD Philippe, CH; DAELEMANS Dirk, BE; UNGUR Nicon, MD;
Reprezentant:   JOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(54) Titlul:   Noi spiro - γ - lactame, derivate ale acidului ent -kaurenoic, cu activitate citotoxică selectivă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.04.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.12.170 €2020.04.06 - 2021.04.06
22021.12.170 €2021.04.06 - 2022.04.06
32021.12.170 €2022.04.06 - 2023.04.06
42021.12.170 €2023.04.06 - 2024.04.06
52021.12.170 €2024.04.06 - 2025.04.06
Valabil pînă la 2025.04.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: