REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4791 
(13) C1

(21) a 2020 0038
(22) 05.06.2019

(41)  31.12.2020
(45)  28.02.2022
(47)  30.09.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  05.06.2024
(51) 
Int. Cl: B82Y 40/00 (2011.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ABABII Nicolai, MD; POSTICA Vasile, MD; TROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a reţelei de nanofire de CuO-Fe2O3 pe suport de sticlă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2019 0056   Data:   05.06.2019
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.05.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.12.080 €2019.06.05 - 2020.06.05
22021.12.080 €2020.06.05 - 2021.06.05
32021.12.080 €2021.06.05 - 2022.06.05
42021.12.080 €2022.06.05 - 2023.06.05
52021.12.080 €2023.06.05 - 2024.06.05
Valabil pînă la 2024.06.05
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: