REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4840 
(13) C1

(21) a 2020 0053
(22) 09.06.2020

(41)  31.12.2021
(45)  31.01.2023
(47)  31.08.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  09.06.2025
(51) 
Int. Cl: B82B 3/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
H01L 21/3063 (2011.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MONAICO Eduard, MD; MONAICO Elena, MD; URSACHI Veaceslav, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a nanofirelor de arseniură de galiu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    09.06.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.12.150 €2020.06.09 - 2021.06.09
22022.12.150 €2021.06.09 - 2022.06.09
32022.12.150 €2022.06.09 - 2023.06.09
42022.12.150 €2023.06.09 - 2024.06.09
52022.12.150 €2024.06.09 - 2025.06.09
Valabil pînă la 2025.06.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: