REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4834 
(13) C1

(21) a 2020 0055
(22) 11.06.2020

(41)  31.12.2021
(45)  30.11.2022
(47)  30.06.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  11.06.2024
(51) 
Int. Cl: F16H 1/20 (2006.01)
F16H 1/28 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
F16H 1/46 (2006.01)
Titular(i):   BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
Reprezentant:   SOSNOVSCHI Victor, Str. Ghinta Latină 15, bloc.2, ap.88, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(54) Titlul:   Transmisie planetară precesională
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    19.11.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12023.05.1515 €2020.06.11 - 2021.06.11
22023.05.1615 €2021.06.11 - 2022.06.11
32023.05.1615 €2022.06.11 - 2023.06.11
42023.05.1615 €2023.06.11 - 2024.06.11
Valabil pînă la 2024.06.11
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: