REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4810 
(13) C1

(21) a 2020 0063
(22) 24.06.2020

(41)  31.12.2021
(45)  30.06.2022
(47)  31.01.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  24.06.2025
(51) 
Int. Cl: A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/4402 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BĂLAN Greta, MD; LOZAN Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizarea cloro-{N-prop-2-en-1-il-N`-[1-(piridin-2-il)etiliden]-carbamohidrazontioato}cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    24.06.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.12.130 €2020.06.24 - 2021.06.24
22022.12.130 €2021.06.24 - 2022.06.24
32022.12.130 €2022.06.24 - 2023.06.24
42022.12.130 €2023.06.24 - 2024.06.24
52022.12.130 €2024.06.24 - 2025.06.24
Valabil pînă la 2025.06.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: