REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4815 
(13) C1

(21) a 2020 0068
(22) 26.08.2020

(41)  28.02.2022
(45)  31.07.2022
(47)  28.02.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  26.08.2025
(51) 
Int. Cl: F03D 9/00 (2006.01)
H05B 6/02 (2006.01)
F24H 1/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MANGOS Octavian, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD; SOBOR Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Generator termic eolian cu curenţi turbionari
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    02.11.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.05.230 €2020.08.26 - 2021.08.26
22022.05.230 €2021.08.26 - 2022.08.26
32022.05.230 €2022.08.26 - 2023.08.26
42022.05.230 €2023.08.26 - 2024.08.26
52022.05.230 €2024.08.26 - 2025.08.26
Valabil pînă la 2025.08.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: