REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4776 
(13) C1

(21) a 2020 0076
(22) 16.10.2020

(41) 
(45)  30.11.2021
(47)  30.06.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  16.10.2025
(51) 
Int. Cl: C07F 3/08 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
C07D 213/90 (2006.01)
C07C 229/52 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 11/54 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT "ION CREANGĂ", MD;
Inventator(i):  LOZOVAN Vasile, MD; FONARI Marina, MD; KRAVŢOV Victor, MD; SIMINEL Nikita, MD; COROPCEANU Eduard, MD; KULIKOVA Olga, MD; COSTRIUCOVA Natalia, MD;
Reprezentant:   JOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, MD;
(54) Titlul:   Polimer coordinativ unidimensional al cadmiului (II) în baza liganzilor 1,2-bis(piridin-4-ilmetilen)hidrazină şi acid 2-aminobenzoic, care manifestă activitate fotoluminescentă şi capacitate de schimb al moleculelor de solvent
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.10.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.12.170 €2020.10.16 - 2021.10.16
22021.12.170 €2021.10.16 - 2022.10.16
32021.12.170 €2022.10.16 - 2023.10.16
42021.12.170 €2023.10.16 - 2024.10.16
52021.12.170 €2024.10.16 - 2025.10.16
Valabil pînă la 2025.10.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei11534, 2023.09.14
Publicat BOPI nr.10.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, MD str. Ghenadie Iablocikin 5, MD 2069, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT "ION CREANGĂ", MD str. Ion Creangă nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova