REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4775 
(13) C1

(21) a 2020 0077
(22) 23.10.2020

(41) 
(45)  30.11.2021
(47)  30.06.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  23.10.2025
(51) 
Int. Cl: C02F 11/14 (2019.01)
C02F 11/147 (2019.01)
A01N 35/06 (2006.01)
A01P 5/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CIOBANU Natalia, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de deparazitare a nămolului de epurare a apelor uzate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.10.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.05.270 €2020.10.23 - 2021.10.23
22022.05.270 €2021.10.23 - 2022.10.23
32022.05.270 €2022.10.23 - 2023.10.23
42022.05.270 €2023.10.23 - 2024.10.23
52022.05.270 €2024.10.23 - 2025.10.23
Valabil pînă la 2025.10.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: