REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4819 
(13) C1

(21) a 2020 0079
(22) 28.10.2020

(41)  30.04.2022
(45)  31.08.2022
(47)  31.03.2023
Brevet valabil 
Valabil până la:  28.10.2025
(51) 
Int. Cl: A61K 31/722 (2006.01)
A61K 31/345 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 47/55 (2017.01)
A61K 47/61 (2017.01)
C07D 307/75 (2006.01)
C08F 287/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; ROBU Ştefan, MD; SAVA Veronica, MD; RUSNAC Roman, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.10.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.09.210 €2020.10.28 - 2021.10.28
22022.09.210 €2021.10.28 - 2022.10.28
32022.09.210 €2022.10.28 - 2023.10.28
42022.09.210 €2023.10.28 - 2024.10.28
52022.09.210 €2024.10.28 - 2025.10.28
Valabil pînă la 2025.10.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: