REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4764 
(13) C1

(21) a 2020 0083
(22) 02.12.2020

(41) 
(45)  31.08.2021
(47)  31.03.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  02.12.2025
(51) 
Int. Cl: C07C 337/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; USATAIA Irina, MD; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compusul dibromo{metil-N-(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2-il)-etiliden]hidrazincarbimidotioat-N,N,S}cupru, care inhibă proliferarea celulelor rabdomiosarcomului uman
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    02.12.2020
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.11.300 €2020.12.02 - 2021.12.02
22021.11.300 €2021.12.02 - 2022.12.02
32021.11.300 €2022.12.02 - 2023.12.02
42021.11.300 €2023.12.02 - 2024.12.02
52021.11.300 €2024.12.02 - 2025.12.02
Valabil pînă la 2025.12.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: