REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4804 
(13) C1

(21) a 2021 0026
(22) 29.04.2021

(41) 
(45)  31.05.2022
(47)  31.12.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  29.04.2026
(51) 
Int. Cl: A61D 19/02 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/076 (2010.01)
Titular(i):   INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ROTARI Doina, MD; DARIE Grigore, MD; MAŞNER Oleg, MD; IURCU Iulian, MD; DJENJERA Irina, MD; BEŞLIU Alina, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; TOFAN Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Mediu de protecţie pentru conservarea prin refrigerare a spermei de berbeci
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.04.2021
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.04.190 €2021.04.29 - 2022.04.29
22022.04.190 €2022.04.29 - 2023.04.29
32022.04.190 €2023.04.29 - 2024.04.29
42022.04.190 €2024.04.29 - 2025.04.29
52022.04.190 €2025.04.29 - 2026.04.29
Valabil pînă la 2026.04.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei14459, 2023.11.15
Publicat BOPI nr.12.2023
Date iniţialeINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova