REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 27 
(13) Z

(21) s 2008 0007
(22) 24.10.2008

(41) 
(45)  31.05.2009
(47)  28.02.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.10.2018
(51) 
Int. Cl: A61K 31/56 (2006.01)
A61K 31/4415 (2006.01)
A61K 31/714 (2006.01)
A61K 31/661 (2006.01)
A61K 31/51 (2006.01)
A61K 31/525 (2006.01)
A61K 31/355 (2006.01)
A61P 37/04 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
Inventator(i):  BAHNAREL Ion, MD; SPÎNU Constantin, MD; COREŢCHI Liuba, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; CHINTEA Pavel, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; SPÎNU Igor, MD; COREŢCHI Liliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al dereglării imunităţii celulare provocate de radiaţia ionizantă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.09.160 €2008.10.24 - 2009.10.24
22009.09.160 €2009.10.24 - 2010.10.24
32009.09.160 €2010.10.24 - 2011.10.24
42009.09.160 €2011.10.24 - 2012.10.24
52009.09.160 €2012.10.24 - 2013.10.24
62013.09.125 €2013.10.24 - 2014.10.24
72014.10.085 €2014.10.24 - 2015.10.24
82014.10.315 €2015.10.24 - 2016.10.24
92014.10.305 €2016.10.24 - 2017.10.24
102014.10.305 €2017.10.24 - 2018.10.24
A fost valabil pînă la 2018.10.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: