REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 28 
(13) Z

(21) s 2008 0008
(22) 27.10.2008

(41) 
(45)  31.05.2009
(47)  31.01.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.10.2014
(51) 
Int. Cl: A61K 31/05 (2006.01)
A61K 31/122 (2006.01)
A61P 11/04 (2006.01)
Titular(i):   AMER Ayman Rabah, MD;
Inventator(i):  AMER Ayman Rabah, MD; POPA Vladimir, MD; GHICAVÎI Victor, MD; VETRICEAN Sergiu, MD; AMER Larisa, MD; GUZUN Vasile, MD; ROTARU Loreta, MD; ABABII Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   AMER Ayman Rabah, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al faringitei cronice hipertrofice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.07.222,5 €2008.10.27 - 2009.10.27
22009.07.222,5 €2009.10.27 - 2010.10.27
32011.05.105,62 €2010.10.27 - 2011.10.27
42012.05.305,63 €2011.10.27 - 2012.10.27
52012.05.313,75 €2012.10.27 - 2013.10.27
62013.10.285 €2013.10.27 - 2014.10.27
A fost valabil pînă la 2014.10.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: