REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 37 
(13) Z

(21) s 2008 0039
(22) 18.12.2008

(41) 
(45)  30.06.2009
(47)  28.02.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.12.2014
(51) 
Int. Cl: A61F 5/00 (2006.01)
A61K 35/32 (2006.01)
A61K 35/28 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  NACU Viorel, MD; CIOBANU Pavel, MD; GORNEA Filip, MD; TOPOR Boris, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metod ă de tratament al pseudartrozei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.300 €2008.12.18 - 2009.12.18
22009.06.300 €2009.12.18 - 2010.12.18
32009.06.300 €2010.12.18 - 2011.12.18
42009.06.300 €2011.12.18 - 2012.12.18
52009.06.300 €2012.12.18 - 2013.12.18
62013.07.295 €2013.12.18 - 2014.12.18
A fost valabil pînă la 2014.12.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: