REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 39 
(13) Z5

(21) s 2009 0029
(22) 03.03.2009

(41) 
(45)  30.06.2009
(47)  31.03.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.03.2019
(51) 
Int. Cl: A61F 9/00 (2006.01)
A61B 18/12 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
A61H 5/00 (2006.01)
A61H 39/00 (2006.01)
Titular(i):   BÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
Inventator(i):  BÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD; BENDELIC Eugen, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al miopiei dobândite necomplicate progresive
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.02.013,75 €2009.03.03 - 2010.03.03
22010.02.013,75 €2010.03.03 - 2011.03.03
32011.02.113,75 €2011.03.03 - 2012.03.03
42011.12.133,75 €2012.03.03 - 2013.03.03
52011.12.133,75 €2013.03.03 - 2014.03.03
62014.01.225 €2014.03.03 - 2015.03.03
72015.05.155 €2015.03.03 - 2016.03.03
82015.12.215 €2016.03.03 - 2017.03.03
92017.03.0730 €2017.03.03 - 2018.03.03
102018.02.2130 €2018.03.03 - 2019.03.03
A fost valabil pînă la 2019.03.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.10.31 BOPI nr.10.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.11.30 BOPI nr.11.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareAdresa de corespondenta
Nr. ,data deciziei666, 2012.04.20
Date iniţialeGHIDIRIMSCHI Tatiana ***
Date finaleGHIDIRIMSCHI Tatiana ***