REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 89 
(13) Z

(21) s 2009 0032
(22) 11.03.2009

(41) 
(45)  30.09.2009
(47)  31.05.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.03.2012
(51) 
Int. Cl: G01N 29/00 (2006.01)
G01N 29/26 (2006.01)
G01N 29/22 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
Inventator(i):  BRANDIS Mihail, MD; ZAICA Stanislav, MD; REIZMAN Vladimir, MD; TARASENCO Andrei Ivanovici, UA;
Reprezentant:   SCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de urmărire a axei longitudinale a şinei de cale ferată la defectoscopia ultrasonoră rapidă şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.07.242,5 €2009.03.11 - 2010.03.11
22009.07.242,5 €2010.03.11 - 2011.03.11
32009.07.243,75 €2011.03.11 - 2012.03.11
A fost valabil pînă la 2012.03.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.10.31 BOPI nr.10.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.05.31 BOPI nr.05.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: