REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 51 
(13) Z

(21) s 2009 0034
(22) 25.03.2009

(41) 
(45)  31.07.2009
(47)  31.03.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.03.2015
(51) 
Int. Cl: C11B 1/06 (2006.01)
C11B 1/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
A23L 1/212 (2006.01)
A23P 1/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  IORGA Eugen, MD; DUCA Gheorghe, MD; VERBANOV Vladimir, MD; SOBOLEVA Inesa, MD; NOJAC Elena, MD; CRUCIRESCU Diana, MD;
Reprezentant:   ŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.09.100 €2009.03.25 - 2010.03.25
22009.09.100 €2010.03.25 - 2011.03.25
32009.09.100 €2011.03.25 - 2012.03.25
42009.09.100 €2012.03.25 - 2013.03.25
52009.09.100 €2013.03.25 - 2014.03.25
62014.02.195 €2014.03.25 - 2015.03.25
A fost valabil pînă la 2015.03.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: