REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 178 
(13) Z

(21) s 2009 0084
(22) 14.05.2009

(41) 
(45)  30.04.2010
(47)  31.12.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.05.2015
(51) 
Int. Cl: A01G 17/00 (2006.01)
A01G 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  DONICĂ Ilie, MD; RAPCEA Mihail, MD; BOGDAN Ion, MD; DONICA Nicolae, MD; DONICĂ Andrei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tăiere a pomilor fructiferi de vişin, cireş şi cais
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.02.180 €2009.05.14 - 2010.05.14
22010.02.180 €2010.05.14 - 2011.05.14
32010.02.180 €2011.05.14 - 2012.05.14
42010.02.180 €2012.05.14 - 2013.05.14
52010.02.180 €2013.05.14 - 2014.05.14
62014.03.135 €2014.05.14 - 2015.05.14
A fost valabil pînă la 2015.05.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: