REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 92 
(13) Z

(21) s 2009 0086
(22) 15.05.2009

(41) 
(45)  31.10.2009
(47)  30.06.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.05.2015
(51) 
Int. Cl: A61D 7/00 (2006.01)
A61K 36/282 (2006.01)
A61P 33/14 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  RUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; MASCENCO Natalia, MD; FLOREA Vasile, MD; LUNCAŞU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al ectoparazitozei la găini
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.12.040 €2009.05.15 - 2010.05.15
22009.12.040 €2010.05.15 - 2011.05.15
32009.12.040 €2011.05.15 - 2012.05.15
42009.12.040 €2012.05.15 - 2013.05.15
52009.12.040 €2013.05.15 - 2014.05.15
62014.05.235 €2014.05.15 - 2015.05.15
A fost valabil pînă la 2015.05.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.12.31 BOPI nr.12.2014
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2015.03.31 BOPI nr.03.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: