REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 192 
(13) Z

(21) s 2009 0103
(22) 04.06.2009

(41) 
(45)  30.04.2010
(47)  31.12.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.06.2015
(51) 
Int. Cl: C23C 8/50 (2006.01)
C23C 22/50 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C21D 1/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; COVALI Alexandr, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
Reprezentant:   ANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de prelucrare termochimică a pieselor din oţel
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.11.050 €2009.06.04 - 2010.06.04
22010.11.050 €2010.06.04 - 2011.06.04
32010.11.050 €2011.06.04 - 2012.06.04
42010.11.050 €2012.06.04 - 2013.06.04
52010.11.050 €2013.06.04 - 2014.06.04
62013.07.295 €2014.06.04 - 2015.06.04
A fost valabil pînă la 2015.06.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: