REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 135 
(13) Z

(21) s 2009 0131
(22) 10.07.2009

(41) 
(45)  31.01.2010
(47)  30.09.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.07.2014
(51) 
Int. Cl: F24J 2/00 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/50 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ERMURATSCHII Vladimir, MD; ERMURATSCHII Vasili, MD;
Reprezentant:   GLAZACEVA Galina, Str. Petru Rareş nr.18, MD-2005,Chişinău,Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Încălzitor solar combinat de agenţi termici lichid şi gazos
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.07.160 €2009.07.10 - 2010.07.10
22010.07.160 €2010.07.10 - 2011.07.10
32010.07.160 €2011.07.10 - 2012.07.10
42010.07.160 €2012.07.10 - 2013.07.10
52010.07.160 €2013.07.10 - 2014.07.10
A fost valabil pînă la 2014.07.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.02.28 BOPI nr.02.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: