REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 145 
(13) Z

(21) s 2009 0138
(22) 22.07.2009

(41) 
(45)  28.02.2010
(47)  31.10.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.2015
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
A61K 36/882 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LEORDA Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a mediului nutritiv pentru cultivarea lactobacteriilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.09.070 €2009.07.22 - 2010.07.22
22010.09.070 €2010.07.22 - 2011.07.22
32010.09.070 €2011.07.22 - 2012.07.22
42010.09.070 €2012.07.22 - 2013.07.22
52010.09.070 €2013.07.22 - 2014.07.22
62014.07.035 €2014.07.22 - 2015.07.22
A fost valabil pînă la 2015.07.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: