REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 190 
(13) Z

(21) s 2009 0196
(22) 19.10.2009

(41) 
(45)  30.04.2010
(47)  31.01.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.10.2014
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
A23C 9/123 (2006.01)
A23C 13/14 (2006.01)
A23C 13/16 (2006.01)
A23J 3/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  COEV Ghenadie, MD; BUREŢ Elena, MD; ŞVEŢ Svetlana, MD;
Reprezentant:   ŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a maielei bacteriene pentru produse lactate acide combinate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.12.170 €2009.10.19 - 2010.10.19
22010.12.170 €2010.10.19 - 2011.10.19
32010.12.170 €2011.10.19 - 2012.10.19
42010.12.170 €2012.10.19 - 2013.10.19
52010.12.170 €2013.10.19 - 2014.10.19
A fost valabil pînă la 2014.10.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.05.31 BOPI nr.05.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: