REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 191 
(13) Z

(21) s 2010 0016
(22) 21.01.2010

(41) 
(45)  30.04.2010
(47)  31.12.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.01.2017
(51) 
Int. Cl: C12N 5/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ABABII Ion, MD; NACU Viorel, MD; CIOBANU Pavel, MD; TRIFAN Victoria, MD; NACU Victoria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea celulelor de origine animală
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.11.050 €2010.01.21 - 2011.01.21
22010.11.050 €2011.01.21 - 2012.01.21
32010.11.050 €2012.01.21 - 2013.01.21
42010.11.050 €2013.01.21 - 2014.01.21
52010.11.050 €2014.01.21 - 2015.01.21
62015.06.295 €2015.01.21 - 2016.01.21
72015.09.225 €2016.01.21 - 2017.01.21
A fost valabil pînă la 2017.01.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.09.30 BOPI nr.09.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.11.30 BOPI nr.11.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: