REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 233 
(13) Z

(21) s 2010 0043
(22) 10.03.2010

(41) 
(45)  31.07.2010
(47)  31.03.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.03.2016
(51) 
Int. Cl: A01D 44/00 (2006.01)
A01K 61/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CREPIS Oleg, MD; TODERAŞ Ion, MD; USATÎI Marin, MD; USATÎI Adrian, MD; STRUGULEA Oleg, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru cositul plantelor acvatice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12010.05.260 €2010.03.10 - 2011.03.10
22010.05.260 €2011.03.10 - 2012.03.10
32010.05.260 €2012.03.10 - 2013.03.10
42010.05.260 €2013.03.10 - 2014.03.10
52010.05.260 €2014.03.10 - 2015.03.10
62015.03.245 €2015.03.10 - 2016.03.10
A fost valabil pînă la 2016.03.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: