REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 321 
(13) Z

(21) s 2010 0159
(22) 13.03.2009

(41) 
(45)  31.01.2011
(47)  31.08.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.03.2015
(51) 
Int. Cl: B65D 6/02 (2006.01)
B65D 6/28 (2006.01)
Titular(i):   PETRICI Anatolie, MD;
Inventator(i):  PETRICI Anatolie, MD;
Reprezentant:   SCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   PETRICI Anatolie, MD;
(54) Titlul:   Capacitate de lemn
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  a 2009 0033   Data:   13.03.2009
(67)* Data  24.09.2010
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.01.062,5 €2009.03.13 - 2010.03.13
22011.01.062,5 €2010.03.13 - 2011.03.13
32011.01.063,75 €2011.03.13 - 2012.03.13
42012.08.303,75 €2012.03.13 - 2013.03.13
52012.08.303,75 €2013.03.13 - 2014.03.13
62014.03.145 €2014.03.13 - 2015.03.13
A fost valabil pînă la 2015.03.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: