REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 379 
(13) Z

(21) s 2010 0174
(22) 19.10.2010

(41) 
(45)  31.05.2011
(47)  31.12.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.10.2017
(51) 
Int. Cl: G01N 29/04 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
Inventator(i):  BRANDIS Mihail, MD; LONCEAC Victor, MD; ZAICA Stanislav, MD; PERŢEV Oleg, MD;
Reprezentant:   SCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chi?in?u, Republica Moldova
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de defectoscopie ultrasonoră oglindă-umbră
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.03.307,5 €2010.10.19 - 2011.10.19
22011.03.307,5 €2011.10.19 - 2012.10.19
32011.03.3011,25 €2012.10.19 - 2013.10.19
42013.10.1811,25 €2013.10.19 - 2014.10.19
52015.06.3011,25 €2014.10.19 - 2015.10.19
62015.07.275 $2015.10.19 - 2016.10.19
72015.10.0810 €2016.10.19 - 2017.10.19
A fost valabil pînă la 2017.10.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.05.31 BOPI nr.05.2015
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2015.07.31 BOPI nr.07.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: