REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 427 
(13) Z

(21) s 2011 0004
(22) 23.12.2010

(41) 
(45)  31.10.2011
(47)  31.05.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.12.2016
(51) 
Int. Cl: B28B 1/08 (2006.01)
B28B 3/04 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
Titular(i):   "VLANIX - SM" S.R.L., MD;
Inventator(i):  BRODSCHII Vadim, RU; COVBASIUC Xenia, MD; BRODSCHII Vladimir, MD;
Reprezentant:   SCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   "VLANIX - SM" S.R.L., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a blocului de perete din amestecuri vârtoase de beton şi utilaj de fasonare pentru realizarea acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.02.077,5 €2010.12.23 - 2011.12.23
22012.02.077,5 €2011.12.23 - 2012.12.23
32012.02.0711,25 €2012.12.23 - 2013.12.23
42013.12.2711,25 €2013.12.23 - 2014.12.23
52014.11.0311,25 €2014.12.23 - 2015.12.23
62014.11.0311,25 €2015.12.23 - 2016.12.23
A fost valabil pînă la 2016.12.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: