REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 348 
(13) Z

(21) s 2011 0012
(22) 01.06.2009

(41) 
(45)  31.03.2011
(47)  31.10.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.06.2014
(51) 
Int. Cl: E02D 27/12 (2006.01)
E02D 27/50 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Albert, MD; IVANENCO Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie fundament transportabilă pentru pantă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  a 2009 0059   Data:   01.06.2009
(67)* Data  13.01.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.09.010 €2009.06.01 - 2010.06.01
22011.09.010 €2010.06.01 - 2011.06.01
32011.09.010 €2011.06.01 - 2012.06.01
42011.09.010 €2012.06.01 - 2013.06.01
52011.09.010 €2013.06.01 - 2014.06.01
A fost valabil pînă la 2014.06.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.12.31 BOPI nr.12.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: