REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 362 
(13) Z

(21) s 2011 0028
(22) 23.11.2009

(41) 
(45)  30.04.2011
(47)  30.11.2011
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.11.2014
(51) 
Int. Cl: F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbină a motorului eolian cu ax de rotaţie vertical
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  a 2009 0122   Data:   23.11.2009
(67)* Data  11.02.2011
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12011.03.220 €2009.11.23 - 2010.11.23
22011.03.220 €2010.11.23 - 2011.11.23
32011.03.220 €2011.11.23 - 2012.11.23
42011.03.220 €2012.11.23 - 2013.11.23
52011.03.220 €2013.11.23 - 2014.11.23
A fost valabil pînă la 2014.11.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.07.31 BOPI nr.07.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: