REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 467 
(13) Z

(21) s 2011 0103
(22) 07.06.2011

(41) 
(45)  31.01.2012
(47)  31.08.2012
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.06.2015
(51) 
Int. Cl: B28B 3/00 (2006.01)
B28B 3/08 (2006.01)
B30B 11/02 (2006.01)
Titular(i):   NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
Inventator(i):  NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   NECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(54) Titlul:   Maşină de presare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.03.212,5 €2011.06.07 - 2012.06.07
22012.03.212,5 €2012.06.07 - 2013.06.07
32013.06.103,75 €2013.06.07 - 2014.06.07
42013.06.103,75 €2014.06.07 - 2015.06.07
A fost valabil pînă la 2015.06.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.05.31 BOPI nr.05.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: