REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 643 
(13) Z

(21) s 2011 0164
(22) 26.10.2011

(41) 
(45)  30.06.2013
(47)  31.01.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.10.2021
(51) 
Int. Cl: A01G 13/00 (2006.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 17/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  SCURTU Gheorghe, MD; DADU Vitalie, MD; CORNEA Vladimir, MD; DONICA Veronica, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de protecţie a viţei de vie împotriva condiţiilor meteo nefavorabile
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.02.160 €2011.10.26 - 2012.10.26
22012.02.160 €2012.10.26 - 2013.10.26
32012.02.160 €2013.10.26 - 2014.10.26
42012.02.160 €2014.10.26 - 2015.10.26
52012.02.160 €2015.10.26 - 2016.10.26
62016.07.255 €2016.10.26 - 2017.10.26
72017.07.2610 €2017.10.26 - 2018.10.26
82019.05.1315 €2018.10.26 - 2019.10.26
92019.05.1310 €2019.10.26 - 2020.10.26
102019.05.1310 €2020.10.26 - 2021.10.26
A fost valabil pînă la 2021.10.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: