REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 536 
(13) Z

(21) s 2011 0182
(22) 12.12.2011

(41) 
(45)  31.07.2012
(47)  28.02.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.12.2016
(51) 
Int. Cl: H04B 3/50 (2006.01)
H04B 3/54 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
Inventator(i):  PENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatol, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de transmitere a semnalelor prin linia de curent continuu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.01.170 €2011.12.12 - 2012.12.12
22013.01.170 €2012.12.12 - 2013.12.12
32013.01.170 €2013.12.12 - 2014.12.12
42013.01.170 €2014.12.12 - 2015.12.12
52013.01.170 €2015.12.12 - 2016.12.12
A fost valabil pînă la 2016.12.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: