REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 576 
(13) Z

(21) s 2012 0004
(22) 30.12.2011

(41) 
(45)  31.12.2012
(47)  31.07.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.12.2016
(51) 
Int. Cl: F21S 4/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H01L 29/861 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TÎRŞU Mihai, MD; UZUN Mihai, MD; SPEIAN Aurel, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Sistem electric de iluminat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.07.040 €2011.12.30 - 2012.12.30
22013.07.040 €2012.12.30 - 2013.12.30
32013.07.040 €2013.12.30 - 2014.12.30
42013.07.040 €2014.12.30 - 2015.12.30
52013.07.040 €2015.12.30 - 2016.12.30
A fost valabil pînă la 2016.12.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: