REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 521 
(13) Z

(21) s 2012 0016
(22) 26.01.2012

(41) 
(45)  30.06.2012
(47)  31.01.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.01.2015
(51) 
Int. Cl: B22C 23/02 (2006.01)
B29C 33/56 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
Titular(i):   PANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
Inventator(i):  PANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
Reprezentant:   COTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   PANCENCO Vitalie, MD; PANCENCO Iulian, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv şi p rocedeu de prelucrare a formelor de turna t cu material lubrifiant în formă de praf
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12012.06.212,5 €2012.01.26 - 2013.01.26
22012.06.212,5 €2013.01.26 - 2014.01.26
32014.03.143,75 €2014.01.26 - 2015.01.26
A fost valabil pînă la 2015.01.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.09.30 BOPI nr.09.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.11.30 BOPI nr.11.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: