REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 535 
(13) Z

(21) s 2012 0035
(22) 14.02.2012

(41) 
(45)  31.07.2012
(47)  30.04.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.02.2018
(51) 
Int. Cl: G01R 33/00 (2006.01)
G01R 5/14 (2006.01)
G07C 11/00 (2006.01)
G08B 13/24 (2006.01)
G01D 4/00 (2006.01)
Titular(i):   CORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
Inventator(i):  CORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
Reprezentant:   GLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
(54) Titlul:   Indicator al câmpului magnetic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.03.193,75 €2012.02.14 - 2013.02.14
22013.03.182,5 €2013.02.14 - 2014.02.14
32013.03.183,75 €2014.02.14 - 2015.02.14
42013.03.183,75 €2015.02.14 - 2016.02.14
52013.03.183,75 €2016.02.14 - 2017.02.14
62017.01.3115 €2017.02.14 - 2018.02.14
A fost valabil pînă la 2018.02.14
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: