REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 579 
(13) Z5

(21) s 2012 0051
(22) 02.04.2012

(41) 
(45)  31.01.2013
(47)  31.08.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.04.2022
(51) 
Int. Cl: A23D 9/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  POPEL Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; CROPOTOVA Janna, MD; SOBOLEVA Inesa, MD;
Reprezentant:   ŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Produs alimentar funcţional pe bază de uleiuri vegetale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.05.160 €2012.04.02 - 2013.04.02
22013.05.160 €2013.04.02 - 2014.04.02
32013.05.160 €2014.04.02 - 2015.04.02
42013.05.160 €2015.04.02 - 2016.04.02
52013.05.160 €2016.04.02 - 2017.04.02
62017.07.315 €2017.04.02 - 2018.04.02
72017.09.2710 €2018.04.02 - 2019.04.02
82017.09.2710 €2019.04.02 - 2020.04.02
92020.05.2810 €2020.04.02 - 2021.04.02
102021.03.1710 €2021.04.02 - 2022.04.02
A fost valabil pînă la 2022.04.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: