REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 619 
(13) Z5

(21) s 2012 0094
(22) 26.06.2012

(41) 
(45)  30.04.2013
(47)  30.11.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.06.2020
(51) 
Int. Cl: A23B 7/02 (2006.01)
A23L 3/40 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  ŞLEAGUN Galina, MD; POPA Maria, MD; PAVLINCIUC Marcela, MD;
Reprezentant:   ŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de rehidratare a fructelor deshidratate de vişin şi cireş
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.05.160 €2012.06.26 - 2013.06.26
22013.05.160 €2013.06.26 - 2014.06.26
32013.05.160 €2014.06.26 - 2015.06.26
42013.05.160 €2015.06.26 - 2016.06.26
52013.05.160 €2016.06.26 - 2017.06.26
62017.07.315 €2017.06.26 - 2018.06.26
72017.09.2710 €2018.06.26 - 2019.06.26
82017.09.2710 €2019.06.26 - 2020.06.26
A fost valabil pînă la 2020.06.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2020.11.30 BOPI nr.11.2020
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.01.31 BOPI nr.01.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: