REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 624 
(13) Z

(21) s 2012 0161
(22) 12.11.2012

(41) 
(45)  30.04.2013
(47)  30.11.2013
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.11.2018
(51) 
Int. Cl: C11B 1/04 (2006.01)
C11B 1/08 (2006.01)
C11B 1/10 (2006.01)
A23J 1/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  CARAGIA Vavil, MD; SIMAC Viorel, RO; NICOLAEVA Diana, MD; PODOGOVA Marina, MD; JENAC Ana, MD; TÎRSÎNĂ Marina, MD;
Reprezentant:   ŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a extractului liposolubil şi a produsului proteic din germeni de grâu
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.05.160 €2012.11.12 - 2013.11.12
22013.05.160 €2013.11.12 - 2014.11.12
32013.05.160 €2014.11.12 - 2015.11.12
42013.05.160 €2015.11.12 - 2016.11.12
52013.05.160 €2016.11.12 - 2017.11.12
62018.03.145 €2017.11.12 - 2018.11.12
A fost valabil pînă la 2018.11.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăRezumat Rom
Publicat BOPI nr.12.2013
EratăRezumat Rus
Publicat BOPI nr.12.2013
EratăRezumat Eng
Publicat BOPI nr.12.2013