REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 707 
(13) Z

(21) s 2013 0005
(22) 18.01.2013

(41) 
(45)  31.12.2013
(47)  31.07.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.01.2019
(51) 
Int. Cl: A61B 5/02 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12N 15/11 (2006.01)
C12Q 1/25 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD; CAPROŞ Natalia, MD; ISTRATI Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de identificare a secvenţelor polimorfe 4a/4b ale genei sintetazei endoteliale a oxidului nitric  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.01.220 €2013.01.18 - 2014.01.18
22014.01.220 €2014.01.18 - 2015.01.18
32014.01.220 €2015.01.18 - 2016.01.18
42014.01.220 €2016.01.18 - 2017.01.18
52014.01.220 €2017.01.18 - 2018.01.18
62018.07.177,5 €2018.01.18 - 2019.01.18
A fost valabil pînă la 2019.01.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăNume si Adresa Inventator
Publicat BOPI nr.02.2014
Date iniţialeTODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD; CAPROŞ Nicolae, MD; ISTRATI Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD;
Date finaleTODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD; CAPROŞ Nicolae, MD; ISTRATI Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD; CAPROŞ Natalia, MD;