REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 727 
(13) Z

(21) s 2013 0009
(22) 23.01.2013

(41) 
(45)  31.01.2014
(47)  31.08.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.01.2018
(51) 
Int. Cl: H02M 5/00 (2006.01)
H02M 5/257 (2006.01)
G05F 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru reglarea tensiunii alternative (variante)  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12013.11.050 €2013.01.23 - 2014.01.23
22013.11.050 €2014.01.23 - 2015.01.23
32013.11.050 €2015.01.23 - 2016.01.23
42013.11.050 €2016.01.23 - 2017.01.23
52013.11.050 €2017.01.23 - 2018.01.23
A fost valabil pînă la 2018.01.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.08.31 BOPI nr.08.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: